การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) และการประเมินครูผู้ช่วย  ในที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
21
- ตุลาคม
2021
Posted By : ศุภวิชญ์ นกดำ
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) และการประเมินครูผู้ช่วย ในที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น