ประกาศรับย้ายรับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา

โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบคำขอที่กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ ๑-๓๔๕๗๙-๒๓๔ ต่อ ๒๐๖

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

You may also like...

ใส่ความเห็น