ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนแจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พ.ย.64 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site)

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนแจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พ.ย.64 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้1.เปิดเรียนตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด2.งดกิจกรรมหน้าเสาธง3.ให้นักเรียนเตรียมช้อน แก้วน้ำ น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัวมาจากบ้าน โดยทางโรงเรียนจะให้รับประทานอาหารกลางวันในห้องเรียน4.นักเรียนขั้นอนุบาล 2-3 ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านเวลา 11.30 น.5.นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนในรูปแบบ เรียนที่บ้าน (On Hand) ให้มารับใบงานทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ศาลาทรงไทย (หน้าโรงเรียน)

You may also like...

ใส่ความเห็น