โรงเรียนวัดบ้านทวน เตรียมตัวเปิดเทอม 2/2564

วันนี้คณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันทำความสะอาด ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น

Previous post ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนแจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 1 พ.ย.64 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19