วันนี้คณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ามาที่โรงเรียนเพื่อช่วยกันทำความสะอาด ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น