โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น