โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน เตรียมตัวเปิดเทอม 2/2564
Next post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564