นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับการซีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ใส่ความเห็น