โรงเรียนวัดบ้านทวน เปิดเทอม 2/2564 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

เปิดเทอม 2/2564 ในรูปแบบ เรียนที่โรงเรียน (On Site) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564