โรงเรียนบ้านสระลุมพุกรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบคุณท่าน รองฯบุญส่ง โซยรัมย์ สพป.กจ 2 พร้อมด้วย ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศน.ชนากานต์ วิหค เข้ามานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

You may also like...

ใส่ความเห็น