โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก