วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

ใส่ความเห็น