การติดตามความพร้อม On Site โรงเรียนบ้านห้วยลึก

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และนางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On Site ของโรงเรียนบ้านห้วยลึก โดยมีนายประสิทธิชัย หมดทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น