การประชุมคณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา, นางชัชฏาพร ทองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร), นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน, นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้, นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก, นายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง, นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น