นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และ นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น