โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านทวน

14 พ.ย.64 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น