คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทง ในวันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

ใส่ความเห็น