โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทง ในวันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำกระทง ในวันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ร่วมกันทำความสะอาด จัดสถานที่บริเวณวัดบ้านทวน เพื่อเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนมาฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน