โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหน้ากากอนามัย (Face Mask) ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหน้ากากอนามัย (Face Mask) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Next post โรงเรียนบ้านโคราช “การติดตามการจัดสรรคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ 2564”