โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหน้ากากอนามัย (Face Mask) ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน
25
- พฤศจิกายน
2021
Posted By : อดิศร วิเศษสิงห์
โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหน้ากากอนามัย (Face Mask) ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบหน้ากากอนามัย (Face Mask) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น