โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังจากเป็นพื้นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ นายเอกชัย นิติกรวรากุล นายกเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังจากเป็นพื้นที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง ตามอาคารเรียน ห้องเรียน หอประชุม โรงอาหาร ห้องน้ำ จากหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว COVID SAA Fast เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid19) # สะอาดหมดจดหมดเชื้อ # วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🙏🙏🙏🙏🙏

You may also like...

ใส่ความเห็น