โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุม

📣ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระลุมพุก📣ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุม วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฏิบัติดังนี้๑. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง๒. รับใบงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนในช่วงการเรียน On-hand Online On-demand (จนถึงวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๔)๓. เตรียมถุงผ้า/กระเป๋าใส่นมโรงเรียน (สำหรับ อนุบาล ๒ ถึงชั้น ป.๖)

You may also like...

ใส่ความเห็น