โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น