โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านสระลุมพุก จำนวน 12 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ 2)
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2