วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมะการักษ์ในการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใส่ความเห็น