โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นตรวจสุขภาพฟัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมะการักษ์ในการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใส่ความเห็น

Previous post จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
Next post การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 VTR นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา