สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ใส่ความเห็น