โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สวัสดีปีใหม่ 2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วยหัวหน้างาน 4 ฝ่าย เข้ามอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานการศึกษา

You may also like...

ใส่ความเห็น