โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น แจ้งให้นักเรียนเรียนรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ม.ค. 2565

ด้วยบันทึกของกระทรวงศึกษาธิการและประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดกาญจนบุรีและทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ทางโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

1. ให้นักเรียนเรียนรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ม.ค. 2565

2. ให้นักเรียนกลับมาเรียนรูปแบบ onsite ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565 ตามปกติ

⚠️ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองที่มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้สังเกตอาการของตนเอง และคนในครอบครัว รวมทั้งนักเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

😷ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

You may also like...

ใส่ความเห็น