โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 นำโดยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมจับฉลากของขัวญเพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนทุกระดับชั้น

You may also like...

ใส่ความเห็น