วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 นำโดยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมจับฉลากของขัวญเพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนทุกระดับชั้น

ใส่ความเห็น