โรงเรียนบ้านโคราช จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 นำโดยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมจับฉลากของขัวญเพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนทุกระดับชั้น

ใส่ความเห็น

Previous post นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและเด็กนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Next post โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านโคราช ปีการศึกษา 2564