โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการแจกใบงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

✍️สัปดาห์ที่ 2📝วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้แจกใบงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ (On Hand) และแจกอาหารเสริมนม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You may also like...

ใส่ความเห็น