โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน

✍️วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565✍️โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน กลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง ผู้ปกครองนักเรียน ท่านผู้อำนวยการ และ คณะครู บุคลากร ทุกท่าน ในการร่วมแรง ร่วมใจให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี😊😊🙏🙏ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🙏🙏

You may also like...

ใส่ความเห็น