โรงเรียนบ้านสระลุมพุกมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุน กสศ.

โดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุน กสศ. สำหรับเป็นค่าครองชีพให้นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนละ 1,500 บาท (ระดับชั้นประถม-มัธยม) จำนวน 18 ทุน และ ทุนละ 2,000 บาท (ระดับชั้นอนุบาล) จำนวน 4 ทุน

You may also like...

ใส่ความเห็น