คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขารักษ์ เข้ารับการตรวจ ATK

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนวัดเขารักษ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสลบ นำโดย ผอ.บรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ คณะครูและนักเรียน ได้เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนวัดเขารักษ์ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น