วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมประกวด/แข่งขันท่องสูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(คณิตศาสตร์) ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 เข้าประเมินกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

You may also like...

ใส่ความเห็น