โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาอบรม วPA ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ใน อ.พนมทวน

วันอังคาร ที่ 8 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 อบรม วPA ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ใน อ.พนมทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น