โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาอบรม วPA ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ใน อ.พนมทวน

วันอังคาร ที่ 8 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 อบรม วPA ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ใน อ.พนมทวน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ม.ค.65
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ ศน.ชนากานต์ วิหค และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6