โรงเรียนบ้านหนองจอก เปิดรับสมัครนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด ”วันมาฆบูชา ปี2565”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุ 5 – 11 ปี) โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การดูแล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบ้านทวน โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ โดยมีนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ามาให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน