Author: jumpon aungpet

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”

โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นำนักเรียนเข้าร่วม มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี