โรงเรียนวัดเบญพาด ”มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานและ รางวัลเด็กดีศรีกาญจน์ 2”


เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวัดเบญพาดได้มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 ทุน
และมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีกาญจน์ 2 พร้อมทุนการศึกษา อีกจำนวน 29 ทุน
นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด ประธานในพิธี รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมมอบรางวัลณ ห้องประชุมหลวงพ่อทองใบ โรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post โรงเรียนวัดเขารักษ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ “อ่านออกเสียง และสะกดคำตามเสียง Phonics”
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ สพป.กจ.2“