โรงเรียนวัดดอนเจดีย์นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงระบำไก่ ร่วมกับ สพป.กจ 2 “ค่ายทุติยกาญจน์ 2” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี

นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยก...

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2565

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในวันที่ 24-27 ธันวาคม พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ