26 กรกฎาคม 2565 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “ดอนเจดีย์เกมส์”แข่งขันกีฬาระหว่างสีฟ้าและสีเหลือง

วัตถุประสงค์ในการแข่งขัน ...

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 เดือนกรกฎาคม...