โรงเรียนวัดเบญพาด “เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)”

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)โดยมีคณะกรรมการในการแข่งขันนางนุชรดี  ไชยมงคล และ นางสาวพณณกร  ใคร่ครวญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเบญพาดเข้าร่วมการประกวด

ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...