Author: กษิดิ์เดช สวัสดิ์ฐิติเลิศ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้อนุเคราะห์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านตลุงใต้และโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กจ 2

   วันที่ 6 ธันวาคม 2566...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม“cop kids สายลับตัวจี๊ด คิดเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน อังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 &...

วันที่ 3 พ.ย. 2566 คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ English Boost  up Camp  และ โครงการค้นหาความถนัดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรง...

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ในการจัดกิจกรรม “อ่านสัปดาห์ละเล่ม” A Book A Week

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ทางสำนักงาน...