วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ถนนลานวัฒนธรรม (วัดสันติคีรี) และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้ ร่วมงานเปิดป้ายและฉลองโรงครัว-โรงทานและงานเททองหล่อพระ หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อทองขาว ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 256...