โรงเรียนบ้านหนองจอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านรานอ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านรานอ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง “การจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.

ใส่ความเห็น

Previous post ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดสระลงเรือ
Next post พิธีบวงสรวง งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565