โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.พ.65

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในอำเภอพนมทวนนั้นโรงเรียนวัดบ้านทวน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.พ.65

You may also like...