โรงเรียนวัดบ้านทวน ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.พ.65

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในอำเภอพนมทวนนั้นโรงเรียนวัดบ้านทวน จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.พ.65

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุ 5 – 11 ปี) โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การดูแล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบ้านทวน โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ โดยมีนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ามาให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน
Next post ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดสระลงเรือ