โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้พานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุ 5 – 11 ปี) โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การดูแล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบ้านทวน โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ โดยมีนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ามาให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็ก อายุ 5 – 11 ปี) โดยมีนางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การดูแล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบ้านทวน (ศาลาการเปรียญ) โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ โดยมีนายบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้ามาให้กำลังใจนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้

You may also like...