โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาล 3)”
Next post เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ