โรงเรียนบ้านสระลุมพุก “มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...