“การประชุมติดตามรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ e-MES ผ่านระบบ Zoom Meeting”

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายอรัญเทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมประชุมการประชุมติดตามรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ e-MES ผ่านระบบ Zoom Meeting

ใส่ความเห็น

Previous post ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Next post การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน