การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมด้วยนายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, น.ส.ไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะวิทยากรจาก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นำโดย ดร.มาเรียม ซอหมัด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.ณัฐสินี ภาณุศานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ น.ส.ขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผ่านช่องระบบ Zoom Meeting

You may also like...

ใส่ความเห็น