ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนอายุ5-11 ปี”
Next post ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านพนมนาง”