สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (นิติกร) จำนวน 1 อัตรา

You may also like...

ใส่ความเห็น