Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด ”เปิดรับสมัครนักเรียน ปี2565”
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พร้อมทั้งมอบอาหาร และให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน