โรงเรียนวัดเบญพาด ” การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเบญพาด โดยมีผู้ใหญ่คัลชิต เชื้อทอง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พร้อมด้วย นายวิชา จุลทรักษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุม

25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...