โรงเรียนวัดเบญพาด ” การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเบญพาด โดยมีผู้ใหญ่คัลชิต เชื้อทอง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
พร้อมด้วย นายวิชา จุลทรักษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุม

25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเบญพาด

Previous post ประชาสัมพันธ์แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
Next post โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งจัดให้นักเรียน ป.1 และ ป.6 รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-คอตีบ-บาดทะยัก จาก รพ.สต.สนามแย้