“ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 2) สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น