โรงเรียนบ้านสระลุมพุกจัดกิจกรรม เข้าค่ายเนตรนารีลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสำรอง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่พักแรม) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายเนตรนารีลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสำรอง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่พักแรม) ปีการศึกษา 2564 นำโดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานในพิธี พร้อมด้วยวิทยากรลูกเสือ และ คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...