โรงเรียนวัดเบญพาด”สอบ RT ป.1 วันที่3 มีค. 2565

การสอบ RT (Reading Test : RT) การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดเบญพาด

You may also like...

ใส่ความเห็น