โรงเรียนวัดเบญพาด”สอบ RT ป.1 วันที่3 มีค. 2565

การสอบ RT (Reading Test : RT) การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดเบญพาด

ใส่ความเห็น

Previous post “ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดี”
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑