จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อัตราค่าจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน

ใส่ความเห็น