การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณแบบ Unplugged Coding ตามแนวทาง CODING++ โรงเรียนบ้านโคราช

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ขอขอบคุณ ศน.ชลณา ม่วงหวาน และศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นอย่างสูงที่ได้มานิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณแบบ Unplugged Coding ตามแนวทาง CODING++ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับครูนันท์นันทธฉัตร ศรีวิเศษ และครูศราวุธ ทองดี

Previous post ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ
Next post การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช