ขอขอบพระคุณ คุณครูโสภิต โพธิ์ทอง (ครูหม่อง) ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดบ้านทวน ที่ได้เข้ามาแนะนำการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ครูหม่องได้เขียนขึ้นมาให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะ